Reglement 
Vreeland viert Kerst

 1. Opdrachten van de organisatie, politie en brandweer dient U ten alle tijden op te volgen.
 2. Afval dient U zelf mee te nemen, hierop wordt gecontroleerd en bij niet nakomen hiervan worden de kosten op U verhaald middels een extra factuur.
 3. Deelname aan onze markt is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening. 
Betalingen op de markt worden verhoogt met € 5,00 voor onnodige administratiekosten.
 4. Annuleringen dient u minimaal 7 dagen voor de markt begint schriftelijk per brief of e-mail aan ons door te geven.
Bij niet nakomen van deze eis dient U toch te betalen.
 5. Vreeland viert Kerst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade in welke vorm dan ook.
Ook schade door omvallende marktkramen door wind komen voor risico van de deelnemer zelf. 
Deelnemen aan onze markt is dus geheel voor eigen risico.
 6. Vreeland viert Kerstkan niet aansprakelijk gesteld worden voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
 7. Vreeland viert Kerst zal bij last minute annulering door gevaarlijke weersomstandigheden een bedrag van max € 20,- retourneren.
 8. Vreeland viert Kerst zal alles in het werk stellen om de markten tot een groot succes te maken.
Desondanks is het niet mogelijk om het juiste aantal aan publiek te garanderen.
 9. Daarom is het niet mogelijk om Vreeland viert Kerst aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.
 10. Daar wij aan branche – bescherming doen is het alleen mogelijk om met die handel te komen welke op Uw inschrijfformulier vermeld staat.
 11. Bij gebruik van stroom dient U zelf voor deugdelijke kabels te zorgen
 12. Indien een deelnemer door politie , brandweer, warenwet of namaakbestrijding van verdere deelname aan de markt wordt uitgesloten, is er geen recht op restitutie van het reeds betaalde geld.